Joko sinä hallitset social sellingin ?

Yleinen ostokäyttäytyminen on muuttunut ja muuttuu.

Suurimpana muutoksena on kuitenkin tullut se, että ostopäätökset tapahtuvat yhä suuremmalta osin verkossa ja myös apu niiden tekemiseen löytyy sieltä -eli tietoa ostopäätöksen tueksi ja sen tekemiseen etsitään aktiivisesti verkosta enemmän kuin koskaan.

Tästä päästäänkin suoraan asiaan -nimittäin siihen, että sinun täytyy olla paikalla siinä vaiheessa, kun potentiaalinen asiakkaasi etsii tukea ostopäätöksensä tekoon ja siellä mistä hän tukea etsii.

Tähän ajatukseen pohjautuu social selling eli sosiaalinen myynti.


Mitä se sitten oikeastaan on ?

Social selling on lyhyehkösti henkilöbrändäystä, verkostoitumista sekä suhteiden ja luottamuksen rakentamista myyntiprosessien ohessa.

Kun ns. tavallisessa myyntiprosessissa keskitytään alusta saakka saattamaan se tehokkaasti ja sujuvasti päätökseen, social sellingissä keskitytään itse myyntiprosessin lisäksi vahvistamaan myyjän ja asiakkaan luottamussuhdetta ja kohtaamaan koko prosessi ennen kaikkea asiakkaan näkökulmasta.

Social sellingiä on kutsuttu myös “inhimilliseksi” kaupankäynniksi, joka kuvastaakin sitä hyvin. Kylmän kaupankäynnin ja lukujen sijaan inhimilliset tekijät, vuorovaikutus ja luottamus näyttelevät suurta osaa tässä prosessissa.


Miksi ja miten ?

Aivan ensimmäisenä sinun täytyy tietää, missä potentiaalinen asiakkaasi on. Missä hän etsii tietoa, ottaa mahdollisesti yhteyttä tai odottaa saavansa apua.

Sosiaalinen media on -kuten arvata saattaa -myös social sellingille oivallinen ja toimiva alusta. On kuitenkin väärin ajatella, että social selling tapahtuisi vain siellä. Se voi tapahtua käytännössä missä tahansa, verkossa tai sen ulkopuolella.

Tämä onkin syy sille, että sinun täytyy tuntea asiakkaasi sekä tietää missä hän tekee ostopäätöksensä ja sitä ennen etsii apua päätöksen tekoon. Etsiikö hän sitä ensisijaisesti verkosta, sosiaalisesta mediasta vai esimerkiksi messuilta ?  Vai jossain määrin kaikista?


Auta asiakastasi, ole läsnä, ole paikalla.

Mieti, mitä sinulla on tarjota ja mitä  tapoja juuri sinun kannattaa hyödyntää henkilöbrändin rakentamisessa ja social sellingissä.

– Löydy sieltä missä asiakkaasi ovat.
– Jaa tietouttasi ja osaamistasi eri muodoissa kuten esimerkiksi blogiteksteinä ja videoina tai vaikkapa sähköisinä oppaina.
-Tuota sisältöä josta asiakkaasi hyötyvät. Tällöin hyödyt siitä myös itse.
-Herätä keskustelua ja ota osaa keskusteluihin siellä, missä potentiaaliset asiakkaasi niitä käyvät.


Kun henkilöbrändisi vahvistuu ja tunnettuus kasvaa, potentiaaliset asiakkaasi alkavat tietää keneltä apua kannattaa kysyä ja kenen sanaan sekä palveluihin he voivat luottaa.
Kun luottamussuhde asiakkaaseen on rakennettu, tulee hän hakeutumaan luoksesi yhä uudelleen.

 

Anniina Kangas

Anniina Kangas

Sosiaalinen media ja markkinointi