Digitoimiston sanasto

A

Affiliate-markkinointi

Toiselta nimeltään kumppanuusmarkkinointi. Markkinointimuoto kumppanuussivuston ja yrityksen välillä, jossa yritys maksaa sivustolle sovittua korvausta esimerkiksi yritykselle johtaneiden asiakasleadien, kävijöiden tai ostojen määrän perusteella.

Avainsanat

Sanat, joita käytetään nettisivun hakukoneoptimoinnissa ja hakusanamainonnassa. Sanat kuvaavat ja summaavat nettisivun sisältöä ja edustavat niitä sanoja, joilla hakuja tekevät asiakkaat halutaan ohjata sivustolle.

Avainsanatutkimus

Sopivien avainsanojen löytämiseksi tehtävä kartoitus monia eri apuvälineitä käyttäen.

 

B

B2B

Lyhenne sanoista “business to business”. Markkinointimuoto, jossa markkinoidaan yritykseltä yritykselle.

B2C

Lyhenne sanoista “business to customer”. Markkinointimuoto, jossa markkinointi suunnataan yritykseltä asiakkaalle.

Bannerimainonta

Yksi digitaalisen markkinoinnin tunnetuimpia muotoja. Bannerimainokset ovat yleensä interaktiivisia, pitkulaisia mainoksia joko sivuston yläosassa tai sivuilla.

 

C

Cost Per Action (CPA)

Hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa mainostavalle paikalle korvausta tapahtuneista teoista, jotka voivat olla esimerkiksi yhteydenottoja, lomakkeen täyttökertoja tai palveluiden tilaamista.

Cost Per Click (CPC)

Hinnoittelumalli, jota käytetään esimerkiksi hakukonemainoskampanjoissa, kuten Google AdWordsissa. Tässä hinnoittelumallissa mainoksen hinta määräytyy sen mukaan, mitä yksi klikkaus maksaa sillä hakusanalla, jota mainostaja on käyttänyt. Klikkaus tuo nettisivullesi yhden uuden kävijän ja mahdollisen asiakkaan. Google AdWordsissa yhden klikin hinta on sitä suurempi, mitä haetumpi hakusana on kyseessä.

Click Through Rate (CTR)

Napautussuhde lasketaan vertaamalla mainoksen nähneiden määrää mainosta klikanneiden määrään. Tämä on yksi seikka, joka vaikuttaa hakukonemainosten hakusanojen hintaan.

Copywriting

Copywriter tuottaa sisältöä tekstin muodossa nettisivuille, mainoksiin ja sosiaaliseen mediaan. Sisällöntuottaja tuottaa laadukasta ja nykyisin yleensä myös hakukoneoptimoitua tekstiä.

Cost Per Mille (CPM)

Hinnoittelumalli, joka kertoo hinnan tuhatta sivun näyttöä kohti. Tämä termi on tärkeä esimerkiksi eri verkkomedioissa eri mainospaikkojen hinnoittelussa.

 

D

Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi on markkinointimuoto, joka keskittyy markkinointiin internetissä. Digitaalista markkinointia nähdään sähköposteissa, sosiaalisessa mediassa, bannereissa, hakukoneissa, mobiililaitteilla ja monissa muissa paikoissa. Myös hakukoneoptimointi on tavallaan digitaalista markkinointia.

DoubleClick for Publishers (DFP)

Googlen entinen AdManager -sovellus, jonka avulla voi hallita oman sivustonsa mainoskampanjoita.

 

E

 

F

Facebook Ad

Facebookissa näkyvä mainos, joka voi olla joko sivubannerissa tai omien uutisten joukossa. Mainos voi olla joko tekstiä, kuvaa, videota tai kaikkia näitä.

 

G

Google AdSense

Googlen luoma mainosverkko, joka mahdollistaa mainostajien hankkimisen kaikenkokoisille sivustoille mukaanlukien blogit ja erilaiset palvelut.

Google AdWords

Googlen luoma palvelu, jonka avulla voi hakusanoihin perustuen mainostaa omaa sivustoa Googlen hakutuloksissa.

Google AdWords -laatupisteet

Laatupisteet ovat tärkeä osa mainoksen klikkihintaa. Jokaiselle mainokselle laskettaviin laatupisteisiin vaikuttavat muun muassa itse mainoksen ja sivuston, johon mainos johtaa, laatu.

Google AdWords -tulosseuranta

AdWords-mainoskampanjoiden onnistumisen seuraamista helpottava työkalu. Tämän työkalun kautta saat yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi siitä, mitkä kampanjat ja mainosryhmät johtivat mihinkin toimenpiteeseen asiakkaalta (esimerkiksi rekisteröitymiseen tai ostotapahtumaan).

Google Analytics

Web-analytiikkatyökalu, jonka avulla voi seurata omien mainoskampanjoiden onnistumista ja tavoitteiden täyttymistä sekä eri internetmarkkinointikanavien vaikutusta eri tavoitteiden saavuttamiseen.

Google Tag Manager

Avustaa sivuston ylläpitäjää lisäämään sivuston koodiin pätkiä (tägejä), jotka ovat tarpeellisia esimerkiksi analytiikkatyökalun käyttämiseen. Säästää ylläpitäjän koodin purkamiselta manuaalisesti ja asettaa koodin itse sinne, minne se kuuluu.

Google Website Optimizer

Vuonna 2012 lopetettu työkalu sivuston konversion parantamiseen. Lopettamisen jälkeen osa sivuston toiminnoista liitettiin Google Analyticsiin.

 

H

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimointi on yksi nykyajan tärkeimmistä työkaluista sivuston näkyvyyden kannalta. Hakukoneoptimointi eli Search Engine Optimization (SEO) sisältää käsitteenä kaiken, joka vaikuttaa sivuston näkyvyyteen hakukoneissa sivuston suunnittelusta ja toteutuksesta ylläpitoon. Hakukoneoptimoinnissa voidaan käyttää apuvälineenä sosiaalista mediaa, jolloin sivustolle kohdistuu enemmän linkkejä, joka puolestaan nostaa sivuston näkyvyyttä entisestään hakukoneissa.

Hakusanamainonta

Hakusanoihin perustuva markkinointimuoto hakukoneissa, joka tunnetaan myös nimellä Pay-Per-Click (PPC). Tässä mainontamuodossa maksetaan klikkien perusteella. Hakusanamainontaa voi toteuttaa esimerkiksi Googlessa tai Live Searchissa. Hakusanamainontaa pidetään erityisen hyvänä mainontamuotona sen kohdennettavuuden ja tulostehokkuuden takia.

Hakukonemarkkinointi (SEM)

Hakukoneelta ostettava palvelu, jonka avulla markkinoidaan omaa sivustoa tai palvelua hakukoneessa. Hakukonemarkkinoinnin voi hoitaa myös itse tai ostaa palveluna digitoimistolta. Digitaalisen markkinoinnin kanava, joka on mahdollista toteuttaa tarkoin kohdistettuna ja mitattuna. Hakukonemarkkinointi on riippuvainen hakukoneoptimoinnin onnistuneisuudesta.

Hakukonemarkkinointistrategia (SEO-strategia)

Suunnitelma, jonka mukaan hakukonemarkkinointi toteutetaan ja miten asetettuihin tavoitteisiin päästään optimoinnin avulla. Keskittyy nimensä mukaisesti hakukonenäkyvyyden parantamiseen.

 

I

Internetmarkkinointi

Kaikki internetissä tapahtuva markkinointi, johon sisältyvät muun muassa hakusanamarkkinointi, markkinointi sosiaalisessa mediassa sekä bannerimarkkinointi.

 

J

Julkaisujärjestelmät

Ohjelmisto, jonka päälle nettisivut tai verkkokauppa voidaan rakentaa ja jonka avulla niitä ylläpidetään.

 

K

Karttahaku

Palvelu, jonka avulla löydät hakemasi palvelun tai liikkeen kartalla verkossa. Interaktiivinen palvelu yleensä mahdollistaa alueen zoomaamisen lähemmäs tai kauemmas ja tarjoaa usein myös ohjeet paikalle pääsemiseksi. Eräs tällainen palvelu on Google Maps.

Konversio

Erilaisiin tavoitteisiin pääsemistä sivustoilla, esimerkiksi täytettyjä yhteydenottolomakkeita tai loppuun suoritettuja ostotapahtumia. Se, kuinka hyvin tavoitteisiin on päästy, ilmaistaan konversioprosentteina. Konversiota pyritään parantamaan konversio-optimoinnilla eli tekemällä erilaisia muutoksia sivustoon ja testaamalla sivuston toimivuutta käyttäjäryhmien avulla.

Kumppanuusmarkkinointi

Ks. Affiliate-markkinointi

Kävijäseuranta

Ks. Web-analytiikka

 

L

 

M

Markkinointimix (Marketing Mix)

Markkinoinnin kokonaisuus, johon sisältyy koko markkinoinnin paketti mainonnasta hinnoitteluun ja tuotteen ominaisuuksiin.

Markkinointisuunnitelma

Suunnitelma, jonka avulla tuotteen, sivuston tai palvelun markkinointi toteutetaan. Elintärkeä apuväline mille tahansa yritykselle. Markkinointisuunnitelma on yleiskäsite, joka sisältää kaikki erilaiset markkinoinnin muodot mukaan lukien digimarkkinoinnin.

Meta-tag (meta-tägit)

Lähinnä hakukoneita varten kirjoitettuja tietoja sivustosta sivuston koodissa. Jotkut tägit, kuten title ja meta description näkyvät myös hakukonetta käyttäville. Huolellisesti suunnitellut meta-tägit ovat elintärkeitä sivuston hakukoneoptimoinnin kannalta.

 

N

Natiivimainonta (Native Advertising)

Mainontamuoto, joka toteutetaan tilassa, jota yleensä käytetään median oman sisällön julkaisemiseen. Esimerkiksi lehdissä artikkelilta vaikuttavat mainokset ovat natiivimainontaa.

 

O

 

P

 

Q

 

R

RSS-syöte (Really Simple Syndication -syöte)

Työkalu, jonka avulla on mahdollista vaivattomasti seurata muun muassa sivustojen, uutisten ja blogien päivittymistä ilman päivitysten tarkistamista yksitellen. Työkalu hakee automaattisesti kaikkien siihen liitettyjen sivustojen päivitykset.

 

S

SEO (Search Engine Optimization)

Ks. Hakukoneoptimointi 

Sissimarkkinointi

Vanha, jo vuonna 1984 keksitty termi, joka on edelleen ajankohtainen. Kaikki epätavallinen markkinointi on sissimarkkinointia – mitä mielikuvituksellisempaa, sen parempi. Nykyisin yleensä sosiaalisen median, blogien ja muiden verkkopalveluiden avulla toteutettu markkinointi luetaan sissimarkkinoinniksi. 

Snoobi

Web-analytiikkaohjelmisto, joka soveltuu erityisesti suoramarkkinointia harjoittavien b2b-yritysten käyttöön. Ohjelmiston avulla on mahdollista nähdä joissakin tapauksissa kävijän työnantaja. Yksittäisten kävijöiden käyttäytymistä sivustolla voidaan myös tarkastella.

Sosiaalinen media

Yleistermi, jonka alle lukeutuvat kaikki sosiaalisen median eri kanavat, joista tunnetuimpia ovat Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest ja Google+.

Speksaus

Digitoimiston sanastossa speksauksella tarkoitetaan nettisivun rakentamisen tarkkaa suunnittelemista. Tähän sisältyvät muun muassa kohderyhmä ja käyttötarkoitus sekä sivuston eri toiminnot.

 

T

Template

Sivuston luomisessa käytettävä sivustopohja. Internet tarjoaa useita ilmaisia puolivalmiita tai valmiita templateja, mutta templaten voi luoda alusta loppuun myös graafinen suunnittelija, jolloin tulos on kaikkein yksilöllisin.

TNS Metrics

Kävijämittauspalvelu verkkopalveluille.

TradeDoubler

Kumppanuusmarkkinoinnin välittäjä Suomessa.

Tulospohjainen markkinointi

Ks. Affiliate-markkinointi.


U

 

V

Verkkoseuranta

Ks. Web-analytiikka

 

W

Web-analytiikka (kävijäseuranta)

Sivustolla kävijöiden käyttäytymisen tutkintaa sivuston ja sen markkinoinnin parantamiseksi ja kehittämiseksi. Voi perustua JavaScript-koodiin, lokitiedostoon tai molempiin.

 

Y

Yritysilme

Kokonaisuus yrityksen eri elementtejä, jotka tuovat esille yrityksen arvot, idean ja päämäärät. Esimerkiksi käyntikortit ja nettisivut ovat tärkeä osa yritysilmettä.

 

Z

 

Å

 

Ä

 

Ö